Onze missie?  Duurzame, esthetische en functionele gebouwen bevorderen, met respect voor mens en milieu. De aarde bewerken en ons erdoor laten inspireren om het dagelijks leven te veranderen in iets unieks.

ONZE VERBINTENISSEN


TERREAL wil een duurzame bijdrage leveren aan het milieu, voor het collectieve welzijn en het leefcomfort, met vier verbintenissen tot "maatschappelijk verantwoord ondernemen".

1.    Een innovatief, duurzaam en verantwoord aanbod bieden

Zijn deskundigheid stelt TERREAL in staat om:
•    Een ecologisch ontwerp van zijn producten te garanderen
•    De kwaliteit van zijn producten te waarborgen om de klanten tevreden te stellen
•    Informatie, opleiding en begeleiding te geven aan al zijn klanten
•    Verantwoorde leveranciersrelaties te ontwikkelen

2.    Onze milieueffecten beheersen

Alle TERREAL-vestigingen meten al hun milieu effect, geven deze aan en verbinden zich ertoe om: 
•    Hun energieverbruik en CO²-uitstoot te verminderen
•    Een plan ten uitvoer te brengen voor het behoud van de biodiversiteit op lokaal en territoriaal niveau 
•    De hulpbronnen voor grondstoffen te beschermen en te ontwikkelen
•    De hoeveelheid afval te verminderen
•    De impact van het vervoer van onze producten te beperken

3.    Verantwoorde arbeidsrelaties en -omstandigheden ontwikkelen

•    Veiligheid, de eerste prioriteit van TERREAL zowel voor medewerkers als voor klanten, onderaannemers en bezoekers:
•    Respect voor de mens en professionele gelijkheid, voldoening op de werkplek
•    Duurzame ontwikkeling van vaardigheden en banen
•    Constante dialoog met de sociale partners 

4.    Gemeenschappen en grondgebieden begeleiden

TERREAL is dagelijks betrokken bij de ontwikkeling van de regio's waar zijn vestigingen zich bevinden: 
•    Voortdurende dialoog met de plaatselijke overheden om de economische, sociale en culturele vitaliteit van het grondgebied te bevorderen
•    Bijdrage met onze traditionele dakpannen en de expertise van onze dakwerkers aan de bescherming van het erfgoed
•    Ondersteuning en opleiding van bouwprofessionals om gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in de sector