Dagelijkse ethiek met een gedragscode

In 2019 zal de Groep een gedragscode aannemen om gemeenschappelijke regels en principes vast te leggen die zowel in Frankrijk als internationaal gelden.

Contenu

Context

De waarden van de Groep (transparantie, respect, teamgeest en eerlijkheid) en de totstandbrenging van duurzame relaties met onze klanten, leveranciers en werknemers vormen een essentiële pijler van onze ontwikkeling. Onze compliance-aanpak moedigt ons daarom aan om ons te voorzien van instrumenten om voorbeeldig gedrag van iedereen op alle niveaus van het bedrijf te garanderen, zowel nationaal als internationaal.

Acties

In 2019 heeft TERREAL een gedragscode aangenomen als leidraad voor ons gedrag op het gebied van preventie van corruptierisico's, naleving van het mededingingsrecht en embargobeleid, bescherming van persoonsgegevens en klokkenluiders. In dit verband is een Compliance Manager en een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om de uitvoering van deze praktijken te ondersteunen.

"Compliance betekent elke werknemer in staat stellen bij te dragen aan de economische ontwikkeling van zijn of haar bedrijf binnen een ethisch kader, met respect voor de wet en haar kernwaarden, en ervoor zorgen dat hetzelfde geldt voor alle derden met wie het bedrijf in contact komt. De Compliance Officer heeft dus een multifunctionele rol, namelijk die van dirigent die belast is met het ontwerpen en uitvoeren van procedures, opleidingen en controles om zowel onze werknemers als onze partners vertrouwen in te boezemen. Roxane Roger-Deneuville, Compliance Officer

TERREAL Code de conduite

Volgs ons op volgende kanalen

Image de fond "Suivez-nous"