Contenu
Photo toiture terreal

Onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze Groep is zich al lang bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. De gezondheid en veiligheid van onze werknemers, de tevredenheid van onze klanten, de vermindering van ons energieverbruik en het behoud en de ontwikkeling van onze kleibronnen zijn voor ons prioriteiten, die volledig geïntegreerd zijn in onze huidige bedrijfsstrategie. Op alle niveaus, in al onze activiteiten en bij elke beslissing die we nemen.

Strategisch plan MVO 2030

Op weg naar een meer duurzame, veerkrachtige en inclusieve wereld:


Wij werken in een wereld die voortdurend verandert. Om ervoor te zorgen dat wij als bedrijf slagen en ons potentieel realiseren om een betere, duurzamere toekomst op te bouwen, moeten wij de toekomstige uitdagingen aangaan. Dit is nog nooit zo belangrijk geweest.
Enerzijds erkennen en omarmen wij ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een factor die waarde toevoegt door operationele efficiëntie en voortdurende verbetering, en meer voordelen oplevert voor onze belanghebbenden in de hele waardeketen. Anderzijds vereist duurzaam bedrijfsbeheer dat gebieden en activiteiten met een grote impact worden geïdentificeerd, gecontroleerd en verbeterd. Wij geloven dat deze MVO-aanpak onze grootste kans is om meer waarde te creëren en een solide basis te ontwikkelen voor een positieve sociale bijdrage en een aanzienlijke bijdrage aan het milieu.
Daarom hebben we in 2021 onze MVO-strategie grondig herzien om prioritaire gebieden te identificeren waar we de grootste impact op duurzaamheid kunnen hebben en om nieuwe transformationele doelstellingen voor de Groep tegen 2030 te definiëren. Daartoe hebben wij een materialiteitsanalyse uitgevoerd, waaronder een enquête onder belanghebbenden en een beoordeling van het effect van onze acties en het belang van belangrijke kwesties voor ons bedrijf. De resultaten van de nieuwe materialiteitsmatrix stelden ons in staat belangrijke thema's en actieterreinen vast te stellen, op basis waarvan wij vervolgens ons nieuwe strategische MVO-plan hebben ontwikkeld.
Wij hebben de volgende drie pijlers vastgesteld waarmee wij onze visie en ambitie om samen te bouwen aan een betere en duurzamere leefomgeving voor onszelf en toekomstige generaties, kunnen verwezenlijken.